Κυριακή 14 Ιουνίου 2009

Πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την παράνομη μετανάστεσυη


Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής έστειλε στον Πρωθυπουργό της Τσεχικής Δημοκρατίας και Προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Jan Fischer επιστολή στην οποία θέτει, εν όψει του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το κρίσιμο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

(Μεταφρασμένο κείμενο)

«Εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της επόμενης εβδομάδας και του σχεδίου συμπερασμάτων της Προεδρίας σχετικά με την παράνομη μετανάστευση στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο, νομίζω ότι υπό το φως του επείγοντος και της σοβαρότητας της κατάστασης πρέπει να ληφθεί ένας αριθμός συγκεκριμένων μέτρων, χωρίς καμία καθυστέρηση, και αντίστοιχα να αποτυπωθεί στο κείμενο των συμπερασμάτων.

Μια σοβαρή ενίσχυση των διαπραγματεύσεων και σύντομη ολοκλήρωση των συμφωνιών επανεισδοχής της ΕΚ με τις κύριες χώρες προέλευσης και διέλευσης (Τουρκία-Λιβύη). Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες επανεισδοχής με την Τουρκία θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα. Μέχρι τότε, οι ήδη υπάρχουσες σχετικές διμερείς συμφωνίες θα πρέπει να εφαρμοστούν επαρκώς.

Η σύσταση, το συντομότερο δυνατόν, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης για το Άσυλο.

Ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων της FRONTEX στην περιοχή, περιλαμβανομένης της σύστασης ενός τοπικού παραρτήματος. Βελτιστοποίηση της χρήσης των κοινών πτήσεων ως μέρος μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής.

Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των Χωρών- Μελών που συμμετέχουν με τα πλοία τους στις επιχειρήσεις της FRONTEX , σχετικά με την αποβίβαση των ανθρώπων που συλλαμβάνονται ή διασώζονται, κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων.

Δέσμευση στις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των βαρών όπως αποτυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2008), που ζητά από τις Χώρες-Μέλη να επιδείξουν αποτελεσματική αλληλεγγύη προς εκείνες της Χώρες-Μέλη που αντιμετωπίζουν μια μαζική εισροή παράνομων μεταναστών και αιτούντων άσυλο. Για το σκοπό αυτό, πιστεύω ότι η Επιτροπή με τις προτάσεις της θα πρέπει να εστιάσει στην αποτελεσματική αρωγή αυτών των Χωρών-Μελών, όσον αφορά τη διαχείριση της εισροής παράνομων μεταναστών, καθώς και στην καθιέρωση μιας δίκαιης κατανομής βαρών και ενός μηχανισμού αλληλεγγύης στην ανακατανομή των δικαιούχων της διεθνούς προστασίας.

Στο πλαίσιο του καλύτερου και πιο αποτελεσματικού ελέγχου των συνόρων, θα πρέπει να εξεταστεί η ιδέα της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Ακτοφυλακής και Φύλαξης Συνόρων».